Vi hjälper dig med elinstallationer

Med bred kompetens och mångsidigt kunnande utför vi elinstallationer inom ett flertal olika områden, och garanterar dig den service du behöver.

Behöver ni hjälp med elinstallationer har ni definitivt hittat rätt. Vi på Agitar Elservice utför jobb inom ett flertal olika områden, och har kunder inom såväl stat, kommun, bygg- och fastighetsbolag som privatpersoner. Läs mer om våra olika områden nedan.

Vi hjälper till med dina elinstallationer

Egna hem

Till privatpersoner kan vi erbjuda stor erfarenhet av villa- och lägenhetsinstallationer. Vi har ett utbud av olika produkter och tjänster som vi av erfarenhet vet har stor efterfrågan.

Service

Vi vill kunna ge våra kunder snabb och säker service inom alla de områden vi verkar. Därför har vi byggt upp en effektiv organisation, med nio servicebilar, för service samt underhåll av bland annat industriautomation och fastigheter.

Data- & telenät

Vi är teltäckande inom tele- och datanät, passersystem, där vi både konstruerar, installerar samt utför service på anläggningar.

Ställverk

Vi utför montage av ställverk samt provning och idrifttagning av ställverksanläggningar. Våra kunder finns inom industri, stat, kommun, bygg- och fastighetsbolag.

Industri

Vi utför projektering av totalentreprenader för industrin. Installationerna kan omfatta kraft och belysning, teletekniska anläggningar samt styr- och övervakningssystem inom såväl fastigheter som produktion.

Om- & nybyggnation

Vi erbjuder kompletta lösningar inom reparation, om- och tillbyggnation (ROT) för bostäder, kontor och industri. Vi levererar allt ifrån förslag till färdig anläggning.

För nybyggnation är vår huvudsakliga inriktning kontors- och affärsbyggnader, förvaltnings- och sjukhusbyggnader samt skolor och bostäder.